نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
مقاله ها
مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۵

نگاهی به خیزش مردم قزوین در ۱۳ مرداد ۱۳۷۳ / میهن علیخواه

خیزش مردم قزوین در ۱۳ مرداد ۱۳۷۳ از سلسله خیزش‌های شهری در شهرهای ایران در نیمۀ نخست دهۀ ۱۳۷۰ که در واکنش به اختناق و نابرابری شدید تحمیل‌شده توسط حکومت روی داد. علل مشخص‌تر این رویدادها، سیاست‌های تبعیض‌آمیز در دو دوره ریاست جمهوری رفسنجانی (موسوم به تعدیل اقتصادی) بود که علی‌رغم تبلیغات گوش‌خراش حکومتی در […]

مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۵

نگاهی به ریشه‌های تاریخی ستم ملی در ایران / همراه حسینی

توضیح سایت نفس در قفس: این مقاله مدتی پیش توسط یکی از هم‌کاران سایت «نفس در قفس» نوشته شده و تلاشی است برای ریشه‌یابی ستم ملی در ایران. با توجه به اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف آذربایجان به مقاله‌ای توهین‌آمیز در نشریه‌ی «طرح نو» که دامنه‌ی آن این بار حتی به تهران و شیراز نیز […]

خرداد ۱۷ام, ۱۳۹۵

چرا حاکمیت در مقابل اعتصاب غذای جعفر عظیم‌زاده دچار تعلل است؟ / همراه حسینی

اعتصاب غذای جعفر عظیم‌زاده با مطالبه‌ی «حذف اتهام امنیتی در پرونده‌ی فعالین صنفی» نشان‌گر یک پارادوکس کشنده است که ما را به فراسوی بحث درباره‌ی عواقب وحشتناک اعتصاب غذا می‌کشاند و به این نکته می‌رساند که چرا حاکمیت ریسک چنین اعتصاب غذایی را می‌پذیرد و با وجود طولانی شدن زمان آن و احتمال مرگ ناخوشایند […]

خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۵

کودکان، ابژه‌ی خشونت دنیای بزرگسالان / همراه حسینی

کودکان به مثابه‌ی جنس سوم چندین هزاره است که تحت تملک قرار دارند. این مالکیت بر جسم و جان کودک به شیوه‌های مختلف نقش بازی کرده است. چه در قبایل اولیه که کودکان تحت تملک خانواده و قبیله بودند و چه در دولت شهرهای بزرگ که کودکان تحت مالکیت پدر و نهادهای قانونی بی‌امان مورد […]

خرداد ۱۰ام, ۱۳۹۵

تازیانه و خون بر سر سفره‌ی کارگران / همراه حسینی

با شروع اصلاحات ارضی در ایران که پروژه‌ی دشوار و اغلب متناقضی بود و بیشتر تحت فشارهای داخلی و خارجی به دست آمد، دربار زمین‌دار شاه مجبور به پذیرش اصلاحاتی در این زمنیه شد، هرچند اقدامات شاه هیچ‌گاه اصلاحات به معنای واقعی کلمه‌ی نبود، چراکه زمین‌های زیادی از تیغ شبه‌قانون اصلاحات نجات یافتند فرآیند اصلاحات […]

اردیبهشت ۱۷ام, ۱۳۹۵

در باب اعتصاب غذای معلم دربند، محمود بهشتی / همراه حسینی

بدن یک زندانی هم‌چون صخره‌ها و جمجمه‌های اعصار پیشین که همواره بر چیزی دلالت می‌کند میل معنابخشی به تاریخ را باز می‌نمایاند. بدن یک زندانی تبدیل به محمل مقاومت می‌شود، مقاومتی که با گوشت و پوست و خون تاریخ را گواهی می‌دهد. بدن یک زندانی که به قول میشل بن سایق فرمان نهایی را چه […]

اردیبهشت ۱۶ام, ۱۳۹۵

سرنوشت مبهم دانش‌جویان شهرستانی در پایتخت / همراه حسینی

شهرستان‌ها در ایران برای هر جوانی تصویر استیصال و یاس مفرط و آینده‌ای تیرو تار را نوید می‌دهند. هر جوانی می‌داند که سرانجام بدون آن‌که بفهمد به‌ترین سال‌های عمرش را از دست رفته خواهد دید. سرنوشتی محتوم و چاره‌ناپذیر در این شهرها انتظار او را می‌کشد. جوان در این شهرهای نکبت‌بار در اتاقک‌هایی محصور با […]

اردیبهشت ۵ام, ۱۳۹۵

اول ماه می، کُد‌واژه‌ای از غریو و غرور

یک می روز جهانی کارگر کدواژه‌ای است که در رمزگان هیچ قدرت ارتجاعی نمی‌توان علامت‌گذاری کرد. یک می لحظه‌ای است که گسلی را در جغرافیای محنت و رنج بشری که قدرت‌ها بدون عرق و خون‌شان لحظه‌ای دوام نمی‌آورند ترسیم می‌کند. یک می در قاب جایی که حق‌کشی صورت می‌گیرد جای نمی‌گیرد، لحظه‌ای قیاس‌ناپذیر است که […]

اردیبهشت ۱ام, ۱۳۹۵

کاشفان فروتن شوکران / به یاد شاهرخ زمانی در آستانه روز جهانی کارگر

«مرا زندانی کردند چون می‌خواهم که همه‌ی انسان‌ها در برابری و حقوق عادلانه‌ی انسانی – اجتماعی و اقتصادی باشند.» این سخن شاهرخ زمانی است خطاب به دخترش و خطاب به تمام دختران و پسران ایران، به راستی هم تا آخر پای حرفش ایستاد. هربار که نامی از کارگر و جنبش کارگری می آید نام شاهرخ […]

اسفند ۲۳ام, ۱۳۹۴

پوچی، اعتیاد و خودکشی، کوتاه از دانش‌گاه تهران

‌مساله‌ای که بیش از همه، دانشگاه‌های تهران را از سایر مراکز آموزشی کشور، متمایز می‌کند؛ برجسته‌تر شدن بحران‌های عمیق دانش‌جویی است که به صورت خودکشی‌ها، اعتیاد به مخدرهای کشنده و بی‌رغبتی دانش‌جویان به حضور در یک فضای حقیقتا آکادمیک و ایجاد یک توده‌ی سرخورده از دانش‌جویان مشروطی که با خصوصی‌سازی‌های چند دولت اخیر روز به […]