نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اقلیت‌های جنسی
فروردین ۲۶ام, ۱۳۹۵

ترس مهمانداران دگرباش جنسی از پرواز به ایران

سایت نفس در قفس: در شبکه اینترنت دادخواستی تحت عنوان، مهمانداران دگرباش جنسی «ایر فرانس» از ترس اعدام حاضر نیستند به ایران پرواز کنند ظاهر شده است. به گزارش عصر ایران، مهمانداران  شرکت هواپیمایی  فرانسه که هم جنسگرا بودن خود را پنهان نمی کنند این دادخواست را در اینترنت منتشر کردند. این دادخواست طی ۵ روز  بیش […]