نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

اتهامات جدید اداره‌ی اطلاعات علیه یک زندانى اهوازى

۱۹-مهر-۱۳۹۶

گروه خبری: اقلیت های قومی -

سایت نفس در قفس: علی مزرعه که پیش از این به تحمل ۱۰ سل حبس محکوم شده بود با اتهامات جدیدی روبه‌رو شده است.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، اوایل مهرماه سال جارى علی مزرعه مجددا از زندان شیبان اهواز به بازداشتگاه اطلاعات منتقل شده و پرونده جدیدى براى او تشکیل شد. او هم‌چنین به مدت یک هفته در بازداشتگاه اطلاعات نگه‌داری شده بود.

به گفته‌ی یک منبع مطلع، «اتهام جدید على مزرعه ارتباط با محمد عساکره است که مدتى پیش بعد از خروج از زندان شیبان به طور مشکوکى کشته شد. محمد عساکره اواخر سال گذشته به اتهام فعالیت در شبکه‌هاى مجازى و داشتن گروه در واتساپ و هم‌کارى با مخالفین نظام دستگیر شده بود، او صاحب یک دفتر هواپیمایی در اهواز بود.»

بنا به اظهارات این منبع مطلع، «پرونده‌ی على مزرعه جهت رسیدگى به اتهام جدید به همان شعبه‌ی قبلى برگشته است، و حتى او را تهدید کردند که ده سال دیگر به حکم‌اش اضافه خواهد شد که البته به طور رسمى به او ابلاغ نشده است.»
على مزرعه، متأهل و داراى یک فرزند از اهالى کوى زویه است که هنگام خروج از ایران در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۴، در مرز ارومیه توسط اداره اطلاعات بازداشت شده بود. على مزرعه هم‌راه سه تن دیگر در شعبه ۴ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست قاضی شمعونى به اتهام اقدام علیه امنیت کشور محاکمه شده بود.

این شعبه متعاقبا علی مزرعه را به ۳ سال حبس و متهمان دیگر پرونده را به یک تا دو سال محکوم کرد. بعد از اعتراض به حکم اولیه، دادگاه تجدید نظر به دلیل اعتراض دادستانى دوباره پرونده را به شعبه ارجاع کرد که در این زمان قاضی شمعونى به دلیل رشوه‌خوارى از شعبه عزل و در مرداد ماه سال جارى در همان شعبه به ریاست قاضی محمودى، عبدعلى مزرعه و هاشم مزرعه تبرئه و على مزرعه به اتهام اقدام علیه امنیت ملى به ۱۰ سال حبس محکوم مى شود.

این حکم در شعبه‌ی ۱۶ دادگاه تجدید نظر تایید و به وی ابلاغ شده است.

على مزرعه از دیسک کمر رنج مى‌برد و فقط یک بار و با هزینه‌ی خانواده‌ی خود، به بیمارستان اعزام شده است.

خانواده‌ی على مزرعه به دلیل مشکلات مالى و اقتصادى توانایى پرداخت هزینه براى وکیل را ندارند و به این دلیل او از داشتن وکیل محروم است.

على مزرعه هم اکنون در زندان شیبان (مجتمع حرفه آموزى اهواز) در شمال اهواز به سر مى‌برد.