نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

ادامه‌ی نگه‌داری بهنام نورمحمدی در سلول انفرادی بند ۲۰۹

۱۷-فروردین-۱۳۹۷

گروه خبری: اقلیت های قومی -

سایت نفس در قفس: بهنام نورمحمدی، فعال مدنی آذربایجانی هم‌چنان در بند ۲۰۹ زندان اوین نگه‌داری می‌شود.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، وی که از روز ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۶ در تهران بازداشت شده است، هم‌چنان تحت بازجویی و در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین نگه‌داری می‌شود.

یک منبع مطلع در خصوص وضعیت این فعال مدنی و سیاسی به گزارش‌گر «نفس در قفس» گفت: «بهنام نورمحمدی به صورت شریکی صاحب یک مغازه‌ی چاپ و کپی در تهران است و به دلیل چاپ یک تقویم ترکی بازداشت شده است.»

این منبع مطلع افزود: «این تقویم‌ها هیچ کدام از خطوط قرمز نظام را رد نکرده بودند و تقویم‌هایی معمولی بودند که فقط به زبان ترکی چاپ می‌شدند.»

گفتنی است، آقای مهدی قمری، از دانش‌جویان ساکن شهر قم نیز در همین ارتباط بازداشت شده است.

هر دو نفر از اهالی مناطق اطراف شهرستان شبستر در استان آذربایجان شرقی هستند.

بهنام نورمحمدی، فارغ‌التحصیل کاردانی عمران از دانش‌گاه ارومیه، پیش‌تر نیز ۴ بار در سال‌های ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۱ بازداشت شده بود.