نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

انتقال بازداشت شدگان چابهار به زندان مرکزی زاهدان

۲۷-مهر-۱۳۹۶

گروه خبری: اقلیت های قومی -

سایت نفس در قفس: پنج نفر از بازداشت شدگان به اتهامات امنیتی در چابهار پس از ۴ ماه به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، روز سه شنبه ۲۵ مهر ۹۶ پنج نفر از زندانیانی که ۴ ماه پیش پس از درگیری ماموران امنیتی با اعضای گروه انصار الفرقان در چابهار، بازداشت شده بودند به زندان مرکزی زاهدان منتقل شدند.

بهزاد بارکزهی، علی اصغر امیری، عبدالقدوس امیری، و دو نفر دیگر که یکی از آنها از بلوچ های پاکستان است از جمله منتقل شدگان هستند.

این افراد متهم به اقدام علیه امنیت ملی شده اند اما از جزییات پرونده و مصادیق اتهامی آنان اطلاع دقیقی در دست نیست.

بهزاد بارکزی و اصغر امیری در حالی که سوار بر خودرو خود بودند در حوالی درب منطقه آزاد چابهار بازداشت شدند.

عبدالقدوس امیری برادر بزرگ تر علی اصغر امیری است که مدتی پس از آنها، بازداشت و به پرونده اضافه شد.

این زندانیان پس از انتقال به زندان مرکزی زاهدان توانستند بصورت تلفنی با خانواده های خود صحبت کنند.

بستگان بازداشت شدگان، این جوانان زیر ۳۰ سال را بی گناه می خوانند.