نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

انتقال دو شهروند بازداشت شده به زندانهای مریوان و سنندج

۲۰-مهر-۱۳۹۶

گروه خبری: اقلیت های قومی -

سایت نفس در قفس: دو شهروند بازداشت شده به زندانهای مریوان و سنندج منتقل شدند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «وریا دل‌انگیز» به زندان مرکزی سنندج منتقل شده و «مصلح کهنه‌پوشی» هم به زندان مریوان منتقل شده است.

روز ۴ مهر ۱۳۹۶، وریا دل‌انگیز در مریوان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و سپس به زندان مرکزی سنندج منتقل شد. گفته می‌شود وی در اعتراض به بلاتکلیفی‌اش دست به اعتصاب غذا زده است.

وریا دل‌انگیز در تماس تلفنی، توانسته‌ است بازداشت خود را به اطلاع خانواده‌‌اش برساند.

در همان روز مصلح کهنه‌پوشی یکی دیگر شهروندان این شهر بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه ادار‌ه‌ی اطلاعات مریوان منتقل و بعد از چند روز به زندان این شهر انتقال یافت. طی این مدت، تنها یک بار مادرش توانسته است به ملاقاتش برود.