نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

انتقال یک بازداشتی به زندان سنندج همزمان با آزادی دو تن دیگر

۲۵-بهمن-۱۳۹۶

گروه خبری: اقلیت های قومی -

سایت نفس در قفس: یک بازداشتی شهرستان کامیاران به زندان مرکزی سنندج منتقل شده است. دو تن دیگر هم که با وی به صورت همزمان بازداشت شده بودند، موقتا آزاد شده‌اند.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، «اقبال قبادی» فرزند احمد شهروند کامیارانی بدون محاکمه به زندان سنندج منتقل شده است. همزمان دو تن به نامهای «هیوا ندیمی» فرزند محمدکریم و «کیومرث ندیمی» فرزند مارف طی دی‌ماه به صورت موقت آزاد شده‌اند.

این افراد در روز چهارشنبه ۱۵ شهریور ۱۳۹۶ با اتهامات سیاسی و تحت عنوان ارتباط با احزاب کُردی بازداشت شدند.

آنها با یکدیگر نسبت فامیلی داشته‌اند و بازداشت‌شان به صورت جداگانه در منازل شخصی‌شان در شهرستان کامیاران صورت گرفته بود‌.

این افراد در طی مراحل بازجویی و بازداشت، از حق تماس تلفنی، ملاقات و همچنین دسترسی به وکیل محروم بوده‌اند.

نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، سالانه شمار زیادی از شهروندان و فعالین سیاسی و فرهنگی را بدون داشتن برگه‌ی قضایی بازداشت و آنها را تحت بازجویی به اعتراف وامی‌دارند.

اقبال قبادی