نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

بی اطلاعی از وضعیت شهرام فرهادی پس از بازداشت

۴-آذر-۱۳۹۶

گروه خبری: اقلیت های قومی -

سایت نفس در قفس: از سرنوشت شهرام فرهادی شهروند سنندجی که درحین بارگیری کمک های مردمی به زلزله زدگان کرمانشاه توسط ادارەی اطلاعات سنندج بازداشت شده بود اطلاعی در دست نیست.

بە گزارش آژانس خبری موکریان، شهرام فرهادی شهروند سنندجی که پیشتر در ٢۵ آبان ماە سال جاری در مقابل دفتر حزب وحدت ملی کردستان در حالیکه مشغول بارگیری کمک های مردمی بە زلزلە زدگان کرمانشاە بود، توسط نیروهای اداره اطلاعات سنندج بازداشت شد.

شهرام فرهادی از فعالین شهرستان سنندج است . وی سابقه فعالیت در انجمنهای محیط زیستی این شهر و حضور فعال در کمپین جمع آوری کمک های مردمی به آوارگان شنگال و کوبانی و در مورد اخیر برای زلزلەزدگان استان کرمانشاه را دارد.

به گفتەی شاهدان عینی، مامورین اداره اطلاعات سنندج به خانەی پدری شهرام فرهادی مراجعه نموده و تمامی وسایل شخصی وی را ضبط کردەاند. اطلاعات سنندج تاکنون هیچ خبری از سرنوشت وی را به اعضای خانواده اش اعلام نکردە است.

برچسب ها: