نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

خودکشی یک جوان عرب در اهواز

۱۱-آبان-۱۳۹۶

گروه خبری: اقلیت های قومی - خودکُشی -

سایت نفس در قفس: یک جوان عرب در اهواز دست به خودکشی زد و جان باخت.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، رسول کروشاوی روز ۱۱ آبان ماه جاری خود را به دار آویخته و جان باخته است.

بنا به گزارش دریافتی، وی از اهالى منطقه ملاشیهدر جنوب شهر اهواز بوده و به دلیل فقر وبیکارى خودکشی کرده است.