نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

دادگاه دو زندانی سیاسی در سراوان برگزار شد

۱۱-بهمن-۱۳۹۶

گروه خبری: اقلیت های قومی -

سایت نفس در قفس: صبح روز سه شنبه ۱۰ بهمن دادگاه دو زندانی سیاسی زندان سراوان به نامهای عمادالدین ملازهی و یعقوب جهانی در این شهر برگزار شد.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، صبح روز سه شنبه ۱۰ بهمن دادگاه دو زندانی سیاسی زندان سراوان در این شهر برگزار شد.

پرونده این دو زندانی در شعبه دادرسی توسط قاضی صادقی برگزار شد.

این دو زندانی آخرین دفاعیات را بدون داشتن وکیل بیان کرده و کلیه اتهامات را رد کرده و از شکنجه شدن در بازداشتگاه وزارت اطلاعات خبر دادند.

این دو زندانی به “کشته شدن بیگناه” برادر یعقوب جهانی به نام خلیل جهانی توسط ماموران امنیتی لباس شخصی در هنگام بازداشتشان اعتراض کردند.

یک منبع آگاه گفت: “آشفتگی زیادی در رسیدگی به پرونده عماد هست، جوری که حتی روز گذشته قبل برگزاری دادگاه خانواده ها را خواسته و گفتند سه میلیارد وثیقه بگذارید ما هر دو نفر را ازاد میکنیم، و از طرفی امروز دادگاه تشکیل شده است.”

وی افزود: “هیچ اتهام مشخصی در موردشون ندارند، هر بار به یک گروهی وصلشان میکنند و چون نمیتونن اثبات کنن، به نحوی میخوان براشون حکم صادر کنن که بازداشت و کشته شدن یک نفر در هنگم بازداشت رو توجیه کنن.”