نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

صدور احکام حبس و جریمه نقدی برای ۱۹ فعال عرب

۸-مهر-۱۳۹۵

گروه خبری: اقلیت های قومی -

سایت نفس در قفس: ۱۹ فعال عرب اهوازی توسط دادگاهی در این شهر به زندان و جریمه‌ی نقدی محکوم شدند.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، ۱۹ فعال عرب اهل شوش به اتهام اقدام علیه امنیت ملى توسط شعبه ۱۰۱ به ریاست قاضى محمود صرخه محاکمه و به دو سال حبس و یا جریمه‌ی نقدی محکوم شدند.

این ۱۹ نفر در اواخر سال ۱۳۹۴ توسط اداره اطلاعات شوش دستگیر شده بودند و پس از بازداشت چند ماه در اطلاعات شوش به زندان فجر دزفول منتقل شدند.

طبق حکم صادره این افراد به مشارکت در تخریب اموال دولتى از طریق سوزاندن ماشین نیروهاى امنیتى و برهم زدن امنیت عمومى و اقدام علیه امنیت ملى متهم شدند که با توجه به اتهامات فوق قاضى صرخه براى ۱۵ تن از آنان حکم ۲ سال حبس صادرکرد.

اسامی این افراد به شرح زیر است:

١- محمد دبات، ۲۲ ساله، فرزند سمیر، از اهالى شهر شوش

٢-  سعید آلِ بوعینى، ۲۷ ساله، فرزند عاشور، از اهالى شهر شوش

۳- یابر (جابر) کنانى، ۲۷ ساله، فرزند محسن، اهل شوش

۴- احمد دبات، ۲۴ ساله، فرزند بدیر، اهل شوش

۵- احمد دبات، ۲۱ ساله، فرزند سمیر، اهل شوش،

۶- عبدالامام کنانى، ۳۰ ساله، فرزند محسن، اهل شوش

٧- کاظم چنانیان، ۲۵ ساله، فرزند صغیر، اهل شوش

٨- قاسم سعدى آل کثیر، ۲۰ ساله، فرزند کریم، اهل شوش

٩- محمد کنانى، ۲۲ ساله، فرزند جمعه، اهل شوش

۱۰- مصطفى اسماعیلى، ۲۴ ساله، فرزند سبیتى، اهل شوش

١١- عبدالاله موسوى، ۲۲ ساله، فرزند جاسم، اهل شوش

۱۲- کریم کنانى، ۲۰ ساله، فرزند عبدالنبى، روستاى دوسلق شهر شوش

١٣- محمد آل کثیر، ۲۰ ساله، فرزند مطیر، اهل شوش

١۴- محمد صگورى، ۲۵ ساله، فرزند سویف، اهل شوش

١۵- على بیت علیوى، ۲۵ ساله، فرزند عجم، اهل شوش

بنا به گزارش فعالان حقوق بشر محلی، شعبه ۱۰۱ براى باقی افراد این پرونده جریمه نقدى به مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال براى هر کدام از آنان صادر نموده که اسامى این افراد به شرح زیر است:

١- هادی دوله آل بوعینی، ۱۸ ساله، اهل شوش

۲- حامد کنانی، ۱۷ ساله، فرزند قاسم، از اهالى روستاى بیت صخى شهر شوش

۳- قاسم مهریه، ۱۵ ساله، از اهالى شوش

۴- عباس کنانی، ۱۸ ساله، فرزند محمد، از اهالى شهر شوش

با توجه به مدت کوتاه محاکمه در دادگاه و نبود وکیل انتخابى، بستگان آنان شیوه محاکمه را «ناعادلانه» توصیف کرده‌اند.

علاوه بر این بعد از انتقال به زندان فجر دزفول این افراد بین بندهاى زندانیان دیگری مانند متهمان و محکومان قتل، سرقت مسلحانه، آدم ربایی، تجاوز به عنف و متهمین قاچاق مواد مخدر نگه‌داری می‌شدند.