نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

واژگونی خودرو و کشته شدن چهار شهروند در اثر تیر اندازی نیروهای انتظامی

۱۶-شهریور-۱۳۹۵

گروه خبری: اقلیت های قومی -

سایت نفس در قفس: در اثر تیر اندازی بی ضابطه ماموران انتظامی در زاهدان چهار شهروند جان خودشان را از دست دادند. نیروهای انتظامی بعد از این حادثه محل را ترک کردند.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، ماموران نیروی انتظامی زاهدان به دلایل نامعلومی دیروز دوشنبه با تیر اندازی مستقیم به یک خودر و تیر خوردن راننده سبب تصادف و مرگ چهار شهروند بلوچ شدند.

به گزارش شاهدان عینی، خودرو بعد از تیر اندازی ماموران و زخمی شدن راننده واژگون شده و چهار شهروند در این حادثه جان خود را از دست دادند.

به گفته شاهدان عینی نیروهای امنیتی اما بعد از این واقعه به سرعت محل را ترک کردند.

سالانه ده ها شهروند بلوچ در اثر تیراندازی بی ضابطه ماموران انتظامی و امنیتی استان جان خود را از دست می دهند، به علت عدم رسیدگی و مصونیت نانوشته ماموران این مسئله توسط مسئولان رده بالا پیگیری نمی شود.