نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

دستگیری صدها نفر در اهواز و شهرهای اطراف آن / اسامی ۷۰ تن از بازداشت‌شدگان

۱۸-فروردین-۱۳۹۷

گروه خبری: اقلیت های قومی -

سایت نفس در قفس: در اعتراضات اخیر هم‌وطنان عرب در شهر اهواز و مناطق اطراف آن، دست‌کم ۴۰۰ تن از شهروندان عمدتا عرب بازداشت شده‌اند.

به گزارش «نفس در قفس»، اعتراضات مردم مناطق عرب‌نشین استان خوزستان از روز ۸ فروردین ماه آغاز شد و تا روز ۱۷ فروردین ماه نیز ادامه داشته است.

این اعتراضات واکنشی است نسبت به حذف مردم عرب از نقشه‌ی ایران در یکی از برنامه‌های صدا و سیما.

تاکنون وسعت اعتراضات در شهرهای  آبادان، ماهشهر، حمیدیه، شیبان و اهواز قابل توجه بوده است. طبق گزارش‌های منتشره نیز تاکنون حداقل ۴۰۰ نفر از معترضین در شهرهای مختلف بازداشت شده‌اند.

فیلم‌های منتشره در شبکه‌های اجتماعی از خشونت ماموران پلیس در هنگام بازداشت معترضین حکایت دارند.

گفته می‌شود برخی از افراد بازداشت‌شده، اعضای خانواده‌ی کسانی هستند که برای پیگیری بازداشت عزیزان خود به مراکز دولتی و پلیس مراجعه کرده بودند.

در میان بازداشت‌شدگان افراد زیر ۱۸ سال نیز به چشم می‌خورند که از محل نگه‌داری و هم‌چنین وضعیت آنان اطلاعی در دست نیست.

هم‌چنین گزارش‌های منابع محلی حاکی از آن است که به دلیل کثرت افراد بازداشت‌شده، تعدادی از آنان به بازداشت‌گاه‌های شهرهایی در مجاورت اهواز منتقل شده‌اند.

برخی از این افراد در یورش ماموران به خانه‌هایشان دستگیر شده‌اند.

در زیر لیست اسامی و مشخصات ۷۰ نفر از افرادی که در اعتراضات اخیر در اهواز بازداشت شده‌اند، مشاهده می‌کنید:

محل دستگیری تاریخ دستگیری محل سکونت سن نام و نام خانوادگی
اهواز از اهالی شهر حمیدیه شاعر سلمان عبیات
در بازار مرکزى اهواز ۹فروردین۹۷ از اهالی اخر اسفالت محمود بیت سیاح
۱۲فروردین۹۷ از اهالى کوى علوى ۳۷ عدنان بیانات سکینى
۱۲فروردین۹۷ از اهالى کوى علوى ۳۲ جمعه سوارى
۱۲فروردین۹۷ ۴۷ سورى ثعالبى سوارى
اهواز کوت عبدالله ۱۰فروردین۹۷ عدنان خسرجى
اهواز در کوى کیانپارس ۱۰فروردین۹۷ از اهالى کوى سیاحى منصور تمیمى
اهواز کوى کیانپارس(خالدیه) ۱۰فروردین۹۷ از اهالى سپیدار ۱۹ وسام سوارى
۹فروردین۹۷ خالد مهاوی
۹فروردین۹۷ خدیجه نیسی
۹فروردین۹۷ ۱۹ عائشه نیسی
۱۰فروردین۹۷ سعد نواصری
محمد جلیل کنون
۹فروردین۹۷ اسد نواصری
محمود مهاوی
از اهالى کوى گلستان ۴۰ کاظم طرفى
۱۰فروردین۹۷ از اهالى زویه شهاب نعامى
اهواز در بازار عبدالحمید ۱۰فروردین۹۷ ۲۳ علی خسرجی
۱۲فروردین۹۷ از اهالى کوى گلستان ۴۷ کاظم طرفى
۱۰فروردین۹۷ ۳۶ محمد حزبیان
۱۰فروردین۹۷ از اهالى زویه حسن کنانی
۱۲فروردین۹۷ ۲۵ سجاد جامعی
۱۲فروردین۹۷ ۲۷ محمد فتلاوى
آبادان ۱۱فروردین۹۷ از اهالى کوى سلیچ صلاح بغلانى
آبادان ۱۱فروردین۹۷ از اهالى کوى سلیچ على بغلانى
آبادان ۱۰فروردین۹۷ از اهالى کوى بورده ۲۲ على جنادله
ماهشهر ۱۱و۱۲فروردین۹۷ فواد حردانی
ماهشهر ۱۱و۱۲فروردین۹۷ فاضل البوصبیح
ماهشهر ۱۱و۱۲فروردین۹۷ حسین البوصبیح
ماهشهر ۱۱و۱۲فروردین۹۷ ابراهیم آل بوعلی
ماهشهر ۱۱و۱۲فروردین۹۷ فاضل عوادی
ماهشهر ۱۱و۱۲فروردین۹۷ محمد البوغبیش (البوبدر)
ماهشهر ۱۱و۱۲فروردین۹۷ ستار آل بوصبیح
ماهشهر ۱۱و۱۲فروردین۹۷ پیروز آل بوصبیح
ماهشهر ۱۱و۱۲فروردین۹۷ حمید البوغبیش (زبیدی)
ماهشهر ۱۱و۱۲فروردین۹۷ رضا البوغبیش
ماهشهر ۱۱و۱۲فروردین۹۷ مهدی آلبوغبیش
۱۴فروردین۹۷ نعیم حمیدی
اهواز ۱۵فروردین۹۷ از جوانان شهر عین دو ۲۳ سید فلاح موسوی
در غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ از اهالى منطقه عین دو(سیدکریم) ۱۹ میثم علوانی
اهواز ۱۶فروردین۹۷ از اهالى کوى علوى (حی الثوره)اهواز ۱۷ محمد بیانات بنی سکینی
اهواز ۱۱فروردین۹۷ شهر حمیدیه على عبیداوى فرزند طالب
اهواز ۱۱فروردین۹۷ شهر حمیدیه على عبیداوى فرزند ورور
اهواز ۱۴فروردین۹۷  از اهالى کوى علوى(حى الثوره) سعید سوارى
اهواز ۱۵فروردین۹۷  از اهالى کمپلو شهر خانم خالدیه طرفى فرزند حمید العاصى
اهواز ۱۶فروردین۹۷ از اهالى کوى علوى(حى الثوره) على عبیات فرزند سمیچ
اهواز ۱۶فروردین۹۷ از اهالى کوى علوى(حى الثوره) مصطفى سوارى
اهواز عین دو ۱۵فروردین۹۷ سید کریم
اهواز ۱۶فروردین۹۷ از اهالی کوی علوی(حى الثوره) ۳۲متاهل سجاد سواری فرزند اذیاب
اهواز ۱۶فروردین۹۷ ساکن کانتکس شهر ۵۰ شاعر عرب اهوازی عبدالعال دورقى
اهواز ۱۷فروردین از اهالى شهرک طالقانى(کوره) بندر معشور نادر آل بوغبیش
۱۳فروردین  از اهالی کوى علوى(حی الثوره) ۳۲ صادق سواری
اهواز ۱۵فروردین۹۷ ۲۴ باسم سوارى
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ عاشور سواری
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ عارف سواری
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ علی سوائدی
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ حمود سوائدی
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ ماجد سوائدی
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ عباس سوائدی
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ علی دحیمی
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ جمیل دحیمی
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ سمعت دحیمی
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ میثم علوانی
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ علی علوانی
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ ماجد زهیری
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ ایوب زهیری
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ سید عادل موسوی
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ مجید نیسی
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ جواد نیسی
غرب شهر اهواز ۱۵فروردین۹۷ جاسم سواری