نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

آمانج ویسی، نوجوان محکوم به اعدام از زندان آزاد شد

۶-بهمن-۱۳۹۶

گروه خبری: اعدام - کودکان -

سایت نفس در قفس: آمانج ویسی که در ۱۵ سالگی به اتهام قتل دستگیر و به اعدام محکوم شده بود پس از تغییر حکم توسط دیوان عالی کشور سرانجام پس از ۱۱ سال حضور در زندان، آزاد شد.

به گزارش مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، آمانج ویسی روز چهارشنبه ۴ بهمن ۱۳۹۶، پس از یازده سال حبس از زندان مریوان آزاد شد.

آمانج متولد ۱۳۷۰ است که در سال ۸۵ به اتهام قتل پسرعمویش در حالی که فقط ۱۵ سال داشت دستگیر و اندکی بعد به اعدام محکوم شد.

پیش از این دیوان عالی کشور به نفع وی حکم را تغییر داده بود.

دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای ویسی را پس از ۱۱ سال رد کرده و در عوض او را به تحمل ۳ سال حبس و پرداخت دیه در حق اولیای دم محکوم کرده بود.

آمانج ویسی، قربانی یک نزاع خانوادگی‌ است کە پسر عمویش را ناخواستە و به قصد دفاع از خود در سال ۸۵ بە قتل رساند.

او شش سال اول از ایام زندان خود را در زندان سننج نگهداری می‌شد و پس از آن به زندان مریوان منتقل شد.