نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

اجرای حکم شلاق یک متهم به سرقت در ملاعام در بندعباس

۲۵-مرداد-۱۳۹۵

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: حکم شلاق یک متهم سرقت عصر دوشنبه در شهرستان بندرعباس و در ملاعام اجرا شد.

به گزارش خبرگزاری ایرنا، متهم با نام اختصاری ‘ع-ب’ از اهالی استان البرز و ساکن شهرستان بندرعباس می باشد، براساس حکم صادره از شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی بندرعباس، به ترتیب به تحمل ۷۴ ضربه شلاق در ملاء عام، سه سال حبس، استرداد مال به مالباختگان و دو سال تبعید محکوم شده است.

این حکم شلاق در حالی صادر و اجرا می‌شود که سازمان ملل متحد پس از اجرای حکم شلاق کارگران معدن آق‌دره و ۹۹ ضربه شلاق برای ۳۵ دانشجو در قزوین در یک روز، در بیانیه ای شلاق زدن در ایران را غیرانسانی، ظالمانه، تحقیر آمیز و خلاف قوانین بین المللی دانست.