نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

اعدام دست‌کم ۶ زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج

۲۳-تیر-۱۳۹۵

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: منابع حقوق بشری از اعدام ۶ تا ۹ زندانی در زندان رجایی‌شهر کرج خبر داده‌اند.

به گزارش «نفس در قفس»، منابع مختلف از اعدام ۶ تا ۹ زندانی با اتهامات متفاوت در زندان رجایی‌شهر کرج خبر داده و هویت برخی از آنان را نیز اعلام کرده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران، هویت و اتهام ۳ تن از این زندانیان را سیدمحمد طاهری با اتهام قتل عمد از سالن ۳۱ بند ۱۰، سعید حسین خانی با اتهام قتل عمد از بند ۴، سعید اکبری با اتهام تجاوز به عنف از بند ۱ اعلام کرده است.

بنا به گزارش این سازمان، ۳ زندانی دیگر که هویت آنان نامشخص است به اتهام قتل به دار آویخته شده‌اند.

برخی منابع و از جمله خانواده‌ی زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی‌شهر کرج که برای ملاقات عزیزان خود به زندان مراجعه کرده بودند، شمار اعدام‌شدگان در این روز را ۹ تن اعلام کرده‌اند.

گفته می‌شود در روزهای اخیر ۱۱ تا ۱۳ زندانی از بندهای مختلف زندان رجایی‌شهر کرج جهت اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شده بودند.

خبرگزاری هرانا هویت ۱۱ تن از آنان را به شرح زیر اعلام کرده بود:

۱- فریبرز عزیز پور از بند ۲ دارالقران
۲- حسن مهدی لو از بند ۲ دارالقران
۳- سید محمد طاهری از بند ۱۰
۴- سعید اکبری از بند ۱
۵- حسن جوادی از بند ۱
۶- محمد قدیمی از بند ۱
۷- محمود زاهدی از بند ۳
۸- سعید حسین خانی از بند ۴
۹- سعید احمدی از بند ۶
۱۰- مرتضی جوادی از بند ۳
۱۱- سجاد نعمتی از بند ۵ جوانان