نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

با رضایت اولیای دم؛ نجات یک زندانی از اعدام بعد از ۱۳ سال

۲۹-اسفند-۱۳۹۵

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: یک زندانی که متهم است ۱۳ سال پیش پدر همسر خود را به قتل رسانده، با پرداخت دیه و رضایت همسرش، از طناب دار نجات یافت.

به گزارش ایران، این زندانی درست زمانی که یک قدم با چوبه دار فاصله داشت با پرداخت ۱۴۰ میلیون تومان به همسرش (دختر مقتول) توانست رضایت او را جلب کند و از مرگ بگریزد. پرونده این قتل هفته گذشته در شعبه چهارم دادگاه کیفری تهران از جنبه عمومی جرم تحت رسیدگی قرار گرفت.

این زندانی از جنبه عمومی جرم توسط قضات شعبه چهارم به ریاست قاضی عبداللهی و با حضور قاضی کیخواه – مستشار دادگاه – محاکمه شد که قضات او را به ۱۰ سال حبس محکوم کردند.