نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

با رضایت اولیای دم و موافقت دادستان دو زندانی از اعدام نجات یافتند

۱۹-اردیبهشت-۱۳۹۶

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: یک زندانی محکوم به اعدم به اتهام قتل همسرش به علت سوءظن، با جلب رضایت اولیای دم و پرداخت دیه از اعدام رهایی یافت. از سوی دیگر یک زندانی به اتهام سرقت و قتل پس از ۱۲ سال حبس به درخواست معاون دادستان به پرداخت دیه محکوم شد.

به گزارش ایران، مرد جوان که به خاطر سوء ظن به همسرش، او را با ضربات کارد کشته و پس از محاکمه به قصاص محکوم شده بود، در حالی که در برابر چوبه دار قرار داشت، با جلب رضایت پدر زنش و پرداخت ۷۰ میلیون تومان، از قصاص گریخت.

عامل جنایت، در پی رهایی از اعدام در برابر دادرسان دادگاه ایستاد و از نظر جنبه عمومی جرم محاکمه شد.

در این جنایت که سوم مرداد سال ۹۳ در آپارتمانی واقع در محله افسریه تهران رخ داد، زن جوانی به نام «ثریا» [۳۵ ساله] کشته شد. تیم جنایی و بازپرس کشیک قتل در جریان تحقیقات، به بازجویی از شوهر مقتول پرداختند و او به قتل همسرش اعتراف کرد. بدین ترتیب وحید [۳۸ ساله] به اتهام قتل همسرش در شعبه دهم دادگاه کیفری محاکمه و به قصاص محکوم شد تا اینکه با جلب رضایت پدرزنش، از اعدام نجات یافت.

در آغاز جلسه دیروز دادگاه، نمایده دادستان متن کیفرخواست را بیان کرد. سپس متهم در جایگاه ایستاد و در شرح ماجرا گفت: “به همسرم که یک آرایشگر بود، مظنون شده بودم و آن روز که با هم درگیر شدیم، از شدت خشم و ناراحتی با چاقوی آشپزخانه ضربه‌ای به شکمش زدم اما قصد کشتنش را نداشتم و سخت پشیمان هستم. در این دادگاه، پدر مقتول نیز به قضات گفت: به خاطر نوه‌ای که از دخترم دارم، از قصاص دامادم می‌گذرم. سپس قضات وارد شور شدند و متهم را از جنبه عمومی جرم به ۳ سال حبس محکوم کردند”.