نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

بخشش یک اعدامی در آستانه اجرای حکم

۹-تیر-۱۳۹۵

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: پسری که به اتهام قتل در آستانه اعدام قرار داشت با پرداخت دیه به خانواده مقتول توانست رضایت آنها را جلب کند و از اعدام رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری رکنا، این جوان نجات یافته از مرگ تنها از جنبه عمومی جرم محاکمه شد و بزودی هم از زندان آزاد خواهد شد.

متهم در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه شده بود و دادرسان او را به خاطر قتل عمد به قصاص نفس محکوم کردند.

حکم قصاص وی از سوی قضات عالیرتبه دیوان تأیید شد اما قبل از اجرای حکم خانواده جوان محکوم با پرداخت دیه ۸۶ میلیون تومانی توانستند رضایت مادر قربانی را جلب کنند و پسرشان را از مرگ نجات دهند.