نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

بخشش یک محکوم به اعدام در استان گلستان

۳۰-بهمن-۱۳۹۶

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: احمد جعفری رئیس شوراهای حل اختلاف استان گلستان گفت که با گذشت اولیای دم، یک محکوم به اعدام دیگر در گلستان به زندگی دوباره بازگشت. به گفته جعفری، این هفتمین محکوم به اعدام است که از ابتدای امسال در گلستان بخشیده شده است.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، احمد جعفری اظهار کرد: “۱۰ سال پیش در دعوای خانوادگی یک نفر بر اثر اصابت سنگ به سربه قتل رسید”.

وی افزود: “پس از دستگیری قاتل و به درخواست خانواده مقتول، حکم اعدام در دادگاه صادر و پس از تایید در دیوان عالی کشور در نوبت اجرای حکم بود که با پادرمیانی اعضای شورای حل اختلاف نگین شهر و ریش سفیدان و معتمدین، خانواده مقتول با اعلام گذشت، قاتل را بخشیدند”.

به گفته جعفری، این هفتمین محکوم به اعدام است که از ابتدای امسال در گلستان بخشیده شده است.

رئیس شوراهای حل اختلاف استان گلستان بیان کرد: “اعضای شورای حل اختلاف با کمک ریش سفیدان و معتمدان محلی برای سازش در پرونده های مهم پادرمیانی می کنند که خوشبختانه تاکنون اثر بخش بوده است”.