نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

بخشش یک محکوم به اعدام در بجنورد

۹-اسفند-۱۳۹۶

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: دادستان عمومی و انقلاب بجنورد از رهایی یک محکوم به اعدام از چوبه دار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب بجنورد از رهایی محکوم به اعدام از چوبه دار به سبب اعلام رضایت اولیاء دم خبر داد.

مسلم محمد یاران گفت: “در پی گزارشی در سال ۱۳۹۳ دایر بر وقوع آتش سوزی در منزل ق.ق و فوت همسرش و با توجه به شکایت اولیاء دم مبنی بر دخالت وی در مرگ همسرش، پرونده قضایی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مانه و سملقان تشکیل شد”.

این مقام قضایی افزود: “متهم پس از طی مراحل مختلف تحقیقات قضایی و دادرسی به اعدام محکوم شد”.

مسلم محمد یاران در خصوص نحوه نجات محکوم از چوبه دار تصریح کرد: “پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور و استیذان از رئیس محترم قوه قضائیه، در حالیکه پرونده معد جهت اجرای حکم بود با تلاش مجدانه و همه جانبه دادستانی مرکز استان، قاضی ناظر زندان و سایر عوامل قضایی استان، اولیاء‌دم از اعدام منصرف و رضایت خویش را اعلام کردند”.