نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

رهایی محکوم به قصاص نفس از طناب دار در همدان

۲۰-مهر-۱۳۹۶

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: با جلب رضایت اولیای دم، یک زندانی محکوم به قصاص نفس از طناب دار رهایی یافت.

به گزارش خبرگزاری رکنا، حسن محمد یاری مدیرکل زندان‌های همدان بیان کرد: با تلاش و پیگیری های مستمر زندان مرکزی همدان، واحد مددکاری و شورای حل اختلاف زندان مرکزی، رضایت اولیای دم جلب شد و مددجو ‘ی-ک’ از طناب دار رهایی یافت.

وی بیان کرد: این زندانی به جرم قتل عمد نزدیک به پنج سال حبس را تحمل کرده و محکوم به قصاص نفس شده بود که اولیای دم از مجازات وی گذشت کردند.