نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

رهایی یک زن از اعدام در همدان

۲۶-مرداد-۱۳۹۵

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: با رضایت اولیای دم مقتول در همدان، یک زن محکوم به قصاص از طناب دار رهایی یافت.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، با تلاش و کوشش چندین ماهه اعضاء حوزه ۱۵۳ ویژه زندان شهر همدان، رضایت اولیای دم مقتول ی. ی جلب شد و متهم محکوم به قصاص که خانمی نادم بود از طناب دار رهایی یافت.

در این ارتباط معاون قضایی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان همدان از اعضاء حوزه و دبیرخانه ۱۵۳ و مدیر مجتمع ویژه زندان شهر همدان قدردانی کرد.