نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

رییس پزشکی قانونی: به دستورالعملی برای بررسی رشد عقلی مجرمان زیر ۱۸ سال نیاز داریم

۱۴-آبان-۱۳۹۶

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: رییس سازمان پزشکی قانونی کشور بر ضرورت تدوین یک راهنما یا دستورالعمل برای بررسی موضوع رشد و کمال عقل در مجرمین کمتر از ۱۸ سال و استفاده از آن در مراکز پزشکی قانونی سراسر کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد شجاعی؛ رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: “رشد و کمال عقل در مجرمین زیر ۱۸ سال که موضوعی مهم و پیچیده است، از محورهای ششمین همایش سراسری طب و قضا بود که اخیرا در شهر قم برگزار شد”.

وی افزود: “کمیته های تخصصی همایش طب و قضا، در جلسات کارشناسی موضوع رشد و کمال عقل را بررسی و نتایج حاصله را در همایش ارائه کردند اما لازم است با توجه به اهمیت موضوع در گروه های کارشناسی مرتبط نیز دنبال شود”.

در این جلسه، غریب آبادی معاون امور بین‌الملل و همکاری های بین‌المللی قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه نیز با تأکید بر لزوم اجرای صحیح ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی که در خصوص رسیدگی به جرایم موجب حد و قصاص اطفال است، گفت: “با توجه به آسیب‌پذیر بودن کودکان، ماده ۹۱ قانون فرصتی را فراهم کرده است که افراد زیر ۱۸ سال کمتر با مجازات های سلب حیات مواجه شوند و در احکام صادره، مصلحت آنان رعایت شود”.

وی با بیان اینکه هدف اصلی از برگزاری جلسه در خصوص ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی پرهیز از نظرات ناهمگون و ایجاد وحدت رویه در اجرای این ماده قانونی است، اظهار داشت: “هرچند تعریف واحد از رشد و کمال عقل و احراز آن از پیچیدگی های خاصی برخوردار است، اما ضرورت تدوین معیارهای بومی و یکسان برای احراز آن احساس می شود”.

به گفته غریب‌آبادی، نظرات پزشکی قانونی تأثیری کلیدی در صدور رأی پرونده ها دارد، بنابراین تدوین رویه پزشکی یکسان برای اظهار نظر در خصوص این ماده قانونی ضروری به نظر می رسد.

معاون امور بین‌الملل و همکاری های بین‌المللی قضایی ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در پایان پیشنهاد داد: “کمیته ای مرکب از کارشناسان پزشکی قانونی، همکاران ذیربط قضایی و کارشناسان حوزوی تشکیل و اصول راهنما در خصوص معیارهای ماده ۹۱ قانون را تدوین کنند”.

در این جلسه هر یک از قضات و صاحب‌نظران، نظرات و پیشنهادات خود را در مورد نحوه اجرای ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی، کارشناسی‌ های پزشکی قانونی،‌ برخی مشکلات و چالش های موجود و راهکارهای رفع آن مطرح کردند.

برچسب ها: