نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

زندانی نهاوندی از طناب دار رهایی یافت

۲۵-دی-۱۳۹۵

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: مدیر کل زندان های همدان گفت که با گذشت اولیای دم، یک زندانی نهاوندی محکوم به قصاص از طناب دار رهایی یافت. طبق اخبار منتشره امسال پنج زندانی محکوم به قصاص در همدان از اعدام رهایی یافتند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل زندان های همدان، حسن محمد یاری افزود: “با همت و تلاش رئیس زندان و شورای حل اختلاف زندان نهاوند، رضایت اولیای دم مددجو ‘م – س’ که به اتهام قتل عمد محکوم به قصاص نفس شده بود اخذ شد”.

وی اضافه کرد: “این مددجو به اتهام قتل عمد به مدت پنج سال در زندان نهاوند تحمل حبس می کرد که اولیای دم از مجازات قصاص نفس وی صرف نظر کردند”.

طبق اخبار منتشره امسال پنج زندانی محکوم به قصاص در همدان از طناب دار رهایی یافتند.