نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

صدور حکم اعدام و شلاق برای یک زندانی

۷-آذر-۱۳۹۵

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: متهم به تعرض جنسی به یک دختر جوان در دادگاه کیفری استان تهران به اعدام  و شلاق محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری رکنا، مردی که به عنوان مسافرکش دختر دانشجویی را ربوده و هدف تعرض جنسی قرار داده بود در دادگاه کیفری تهران محاکمه شد.

صبح دیروز این مرد در جریان محاکمه به دستور قاضی بابایی  در برابر دادرسان دادگاه قرار گرفت و گفت که روز حادثه شیشه مصرف کرده بوده و با نیرنگ همدستش این دختر جوان را مورد آزار و اذیت شیطانی قرار داده‌اند.

سپس ناصر با اظهار پشیمانی از دختر جوان خواست که او را ببخشد.

پس از پایان محاکمه قضات شعبه پنجم وارد شور شدند و مرد جوان را به اعدام و ۹۹ ضربه شلاق محکوم کردند.