نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

محکومیت پسر جوان به تحمل ۹۹ ضربه شلاق

۹-اسفند-۱۳۹۶

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران مردی جوان را به ۹۹ ضربه شلاق و یک سال تبعید به منطقه‌ای بد آب و هوا محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری رکنا، اوایل دی ماه امسال یک دختر دانشجو به نام رومینا به پلیس اگاهی رفت و از پسر جوانی به نام مسعود شکایت کرد. وی به ماموران پلیس گفت: “مدتی پیش با پسر جوانی به نام مسعود آشنا شدم. او می گفت شماره تلفن من را از روی پاکت نامه ای که مقابل خانه مان افتاده بود پیدا کرده است. او چند بار با من تماس گرفت و ابراز علاقه کرد. پس از مدتی من به دیدن او رفتم و این آغاز آشنایی ما با هم بود”.

دختر دانشجو ادامه داد: “پس از مدتی مسعود به من ابراز علاقه کرد و گفت قصد ازدواج دارد. من که خام حرف های او شده بودم رابطه ام را با او بیشتر کردم. تا اینکه یک روز مرا به خانه اش در شهرک شریعتی دعوت کرد. من هم دعوت او را پذیرفتند و به خانه او رفتم اما پسر جوان بدون توجه به التماس هایم مرا آزار داد. من که از رفتار مسعود شوکه شده بودم به او گفتم علیه او شکایت می‌کنم اما قول داد وعده ازدواجش را عملی کند و به خواستگاری ام بیاید”.

رومینا گفت: “پسر جوان اما بعد از گذشت چند ماه به وعده اش عمل نکرد حالا هم دیگر جواب تماس‌های تلفنی را نمی دهد. به همین خاطر تصمیم گرفتم از او شکایت کنم”.

به دنبال اظهارات دختر جوان پلیس به ردیابی مسعود پرداخت و وی را در غرب تهران بازداشت کرد.

پسر جوان دیروز در شعبه دوازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران پشت درهای بسته و غیرعلنی پای میز محاکمه ایستاد و منکر آزار دختر دانشجو شد. وی گفت: “رومینا به میل خودش به خانه مجردی ام آمد ولی من او را آزار ندادم. حالا چون به او گفته ام از ازدواج با او منصرف شده ام علیه من شکایت کرده است”.

در پایان جلسه هیات قضایی وارد شور شد و با توجه به مدرک های موجود در پرونده مسعود را به ۹۹ ضربه شلاق و یک سال تبعید به منطقه ای بد آب و هوا محکوم کرد.

برچسب ها: