نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

نجات دو متهم به قتل از چوبه دار

۲۰-مرداد-۱۳۹۵

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: دو متهم به قتل بعد از ۱۱ و ۱۲ سال زندان به ترتیب در تهران و گرگان با رضایت اولیای دم از چوبه دار رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری رکنا، مرد جوانی به نام ناصر که ۱۱ سال قبل به قتل متهم و به قصاص محکوم شده بود، با اطلاع‌رسانی به موقع رسانه‌ها و کمک یک خیّر از قصاص رهایی یافت.

بازپرس شعبه ۱۷ دادسرای کرج کیفرخواست برای متهم پرونده صادر، ناصر در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به قصاص نفس محکوم شد و این حکم در شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به تأیید رسید.

پرونده پس از تأیید حکم در دیوان عالی کشور برای سیر مقدمات اجرایی به شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد تا اینکه دو نفر از اولیای دم مقتول با حضور در این دادسرا رضایت خود را از قاتل پدرشان اعلام کردند، اما یکی از فرزندان مقتول رضایت خود از قاتل پدرش را در قبال دریافت ۵۰ میلیون تومان وجه نقد عنوان کرد.

چند روز قبل بعد از اینکه این خبر در جراید و رسانه‌ها منتشر شد، مرد میانسالی با مراجعه به شعبه اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران اعلام کرد حاضر است با اطلاع از جزئیات زندگی قاتل و پرونده با پرداخت این مبلغ ناصر را به زندگی‌اش برگرداند و وی را از قصاص نجات دهد.

مرد خیر نیز با پرداخت مبلغ ۵۰ میلیون تومان به اولیای دم مقتول، رضایت آخرین فرزند مقتول را گرفت و دختر احمد با حضور در دادسرای امور جنایی تهران رضایت خود از قاتل پدرش اعلام کرد و سرانجام پس از ۱۱ سال، ناصر با رضایت سه فرزند (اولیای دم) مقتول از قصاص رهایی یافت.

قاضی دشتبان؛ سرپرست اجرای احکام دادسرای امور جنایی تهران نیز با تشکر از رسانه‌ها در مورد اطلاع رسانی در این پرونده‌ها گفت: “نقش رسانه‌ها در آگاهی بخشی درباره این نوع پرونده و نجات جان محکومان از حائز اهمیت خاصی برخوردار است و امیدواریم در آینده نیز شاهد این اتفاقات مثبت باشیم”.

معاون قضایی دادگستری گلستان: محکوم‌ به اعدام در گرگان بخشیده شد

به گزارش مهر، معاون قضایی و رئیس شوراهای حل اختلاف استان گلستان گفت: “با گذشت اولیای دم، یک محکوم به اعدام دیگر در گلستان در چند قدمی طناب دار بخشیده شد”.

احمد جعفری اظهار کرد: “این فرد در سال ۸۳  هنگام شکار در جنگل با شلیک گلوله سبب مرگ دوست خود شده بود”.

وی افزود: “قاضی پرونده پس از تحقیقات و با توجه به شواهد و قرائن،  حکم قصاص نفس متهم را صادر کرده بود”.