نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

یک زندانی در مشهد اعدام شد

۱۱-دی-۱۳۹۶

گروه خبری: اعدام -

سایت نفس در قفس: روز گذشته، یک زندانی ۳۰ ساله به اتهام قتل در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.

به گزارش روزنامه‌ی خراسان، جوان ۳۰ ساله ای که متهم بود سه سال قبل، پدرش را به خاطر تامین هزینه های مواد مخدر به قتل رسانده بود، سپیده دم روز گذشته با حضور قضات اجرای احکام دادسرای عمومی وانقلاب و در زندان مرکزی مشهد اعدام شد.

این گزارش هویت این زندانی را «علی-ح» جوان ۲۷ ساله اعلام کرده است.

گفته شده است، وی در همه مراحل دادرسی به صراحت ارتکاب قتل پدرش را پذیرفت تا این که قضات شعبه سوم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی با توجه به اقاریر متهم محتویات پرونده و اسناد و مدارک انکارناپذیر، رای به اعدام وی دادند.

این رای که با اعتراض متهم و وکیل وی روبه رو شده بود در شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور مورد بررسی دقیق تر قرار گرفت اما قضات دیوان عالی نیز با توجه به درخواست اولیای دم و همچنین مدارک مستند موجود در پرونده، رای صادر شده از سوی دادگاه را مطابق موازین شرعی و قانونی تشخیص دادند و آن را تایید کردند.

این گونه بود که با فراهم شدن مقدمات اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، اولیای دم نیز بر اعدام اصرار کردند تا این که سپیده دم روز گذشته، این جوان ۳۰ ساله، در حضور قضات اجرای احکام دادسرای مشهد و دیگر مسئولان ذی ربط، پای چوبه دار رفت و اعدام شد.