نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

دستگیری ۶ نفر از اعضای عرفان حلقه در کرج

۸-آبان-۱۳۹۶

گروه خبری: آزادی بیان -

سایت نفس در قفس: ۶ نفر از اعضای عرفانِ حلقه در کرج توسطنیروهای اطلاعات سپاه استان البرز دستگیر شده و در حال سیر مراحل قضایی هستند.

به گزارش خبرگزاری رکنا، تعداد ۶ نفر از فعالین عرفان حلقه توسط ماموران اطلاعات سپاه استان البرز مورد رصد وشناسایی قرارگرفته و دستگیر شدند.

بنا به این گزارش، این افراد سابقه دستگیری در موارد مختلف را داشته و با قید تعهد و ضمانت آزادشده بودند.

این گزارش هم‌چنین مدعی شده است که یکی از این افراد با رسانه‌هایی از قبیل بی‌بی‌سی در ارتباط بوده است.

این منبع به هویت و محل نگه‌داری این افراد اشاره‌ای نکرده است.