نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

چهار ماه حبس برای مدیر یک صفحه اجتماعی

۶-بهمن-۱۳۹۶

گروه خبری: آزادی بیان -

سایت نفس در قفس: فرد متاهلی که متهم است با ایجاد گروهی در شبکه های اجتماعی تحت عنوان گروه فرهنگی اقدام به ترویج سبک خاصی از زندگی می کرد با حکم قطعی دادگاه تحت عنوان تشویق به فساد به تحمل چهار ماه حبس محکوم شد.

به گزارش خبرگزاری رکنا، آذر ماه گذشته ماموران پلیس فتا هنگام پایش فضای مجازی با کانالی مواجه شدند که نام کانال فرهنگی را برخود داشت، آنها مدعی شدند “محتویات بارگذاری شده در آن مروج سبک خاصی از زندگی است” بنابراین با اقدام های سایبری متهم ایجاد کننده کانال دستگیر شد.

پرونده متهم ۳۲ ساله که فردی متاهل بود در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت و با توجه به این که دفاعیاتش درباره “جرم” ارتکابی موثر نبود به حکم قاضی به تحمل چهار ماه حبس محکوم شد.

بنابراین گزارش، در مهلت قانونی متهم به رای دادگاه اعتراض کرد که در شعبه تجدید نظر استان بار دیگر پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و قضات تجدید نظر رای صادره از دادگاه بدوی مبنی بر چهار ماه حبس را مورد تایید قرار دادند.

رکنا به نام استان و شهر محل حادثه اشاره ای نکرده است.