نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
مصاحبه

آخرین وضعیت اعضای بازداشتی کمیته ی هماهنگی و رضا شهابی

۱۲-آبان-۱۳۹۱

گروه خبری:

سایت نفس در قفس : این مصاحبه در تاریخ شنبه ۶ آبان ماه انجام شده است که به دلیل برخی مشکلات فنی در سایت، امروز منتشر می شود.

 

در خدمت آقای محمود صالحی فعال کارگری، عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و سخن گوی کمیته ی دفاع از رضا شهابی هستیم. مصاحبه ای خواهیم داشت با ایشان در ارتباط با آخرین وضعیت اعضای بازداشتی کمیته ی هماهنگی و رضا شهابی عضو هیئت مدیره ی سندیکای کارگران شرکت واحد تهران. آقای صالحی سلام، با تشکر از فرصتی که در اختیار سایت نفس در قفس گذاشتید،

۱- به عنوان اولین سوال لطفن در مورد آخرین وضعیت رضا شهابی توضیح دهید. طبق آخرین بیانیه ی کمیته ی دفاع از رضا شهابی که در تاریخ ۵ مهر ماه صادر شده است وی از درد شدید دو پا و عفونت در محل جراحی در گردن خود رنج می برد، هم اکنون او در چه وضعیتی قرار دارد؟

بلی، همان طور که اطلاع دارید قبل از این که عمل روی گردن رضا شهابی انجام شود قرار بود بعد از بیست روز ایشان را به بیمارستان برگردانند تا این که باز هم تحت نظر پزشک قرار گیرد. اما متاسفانه با این که جای عمل جراحی عفونت کرده است وی را به بیمارستان نبرده اند و در زندان نگه داشته اند. و هم خانواده اش و هم خودش با وجود پیگیری هایشان به نتیجه ای نرسیده اند.

۲- مسولان قوه ی قضائیه چه دلیلی برای تاخیر عنوان می کنند؟

هیچ چیزی نمی گویند، چیزی نگفته اند. تنها گفته اند در بهدار زندان اوین بستری شود. گردنش را هم که چند هفته ی پیش عمل کرده بودند باز هم مشکل پیدا کرده است، به دلیل عدم انتقال به بیمارستان محل جراحی عفونت کرده است و بنا به گزارشی که دیروز به من داده اند هم اکنون وضعیت ریه هایش هم خراب است.

۳- خانواده ی رضا شهابی در چه وضعیتی قرار دارند؟ آیا آن ها منبع درآمد دیگری غیر از در آمد آقای شهابی داشته اند؟ در مدت ۲۸ ماهی که وی در زندان بوده است آیا اجازه ی ملاقات مرتب با خانواده ی خود یا مرخصی را داشته است یا نه؟

ملاقات داشته است، خانواده اش به دیدنش می آیند و می روند اما خوب باید طبق مقررات زندان رفتار کنند. هیچ منبع درآمدی ندارند، حتی خانه شان هم اجاره ای است که دوستان بهشان کمک می کنند، یا خانواده ی خود رضا بهشان کمک می کنند یا خانواده ی همسرش والا هیچ گونه منبع درآمدی ندارند.

۴- آقای صالحی، لطفن در خصوص آخرین وضعیت پرونده ی پدرام نصراللهی عضو کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری توضیحاتی ارائه کنید، با توجه به این که وی در تاریخ ۲ آبان به ۱۹ ماه حبس محکوم شد. اتهامات وی چیست؟ و آیا این اتهامات وجاهت قانونی دارند؟

پدرام نصراللهی عضو کمیته ی هماهنگی است و قبلن هم عضو هیئت اجرایی کمیته ی هماهنگی بوده. پدرام پس از دستگیری در دادگاه بدوی به سه سال حبس محکوم شد، دو سال به اتهام عضویت در کمیته ی هماهنگی و یک سال به اتهام هواداری از کومه له. در دادگاه تجدیدنظر این احکام شکسته شدند به ۱ سال به اتهام عضویت در کمیته ی هماهنگی و ۷ ماه به اتهام هواداری از کومه له.

۵- به نظر شما در حالی که کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری از سوی هیچ دادگاه ذی صلاحی غیرقانونی اعلام نشده است، چرا وی به اتهام عضویت در این کمیته محاکمه و در نهایت به حبس محکوم می شود؟

خوب برابر تبصره ی ۲ ماده ی ۱۳۰ قانون کار ما کمیته ی هماهنگی را تشکیل دادیم. از سال ۱۳۸۴ که کمیته ی هماهنگی تشکیل شده است ما چند بار هم درخواست ثبت تشکل را کرده ایم، چون دولت ها فقط موظف اند تشکل های کارگری را ثبت کنند و وظیفه ای دال بر دخالت کردن ندارند. این ها قانون است، حتی در قانون کار جمهوری اسلامی هم دولت فقط اجازه دارد تشکل ها را ثبت کند. ما تا به حال چندین بار اقدام کرده ایم باوزارت کار و آی.ال.او هم تماس گرفته ایم و اساس نامه ی خودمان را هم ارائه داده ایم اما متاسفانه از ثبت تشکل ما خودداری می کنند. ما فعالیت خودمان را می کنیم و منتظر این هم نیستیم اما برابر قوانین باید ثبت کنند. این وظیفه ی دولت است اما متاسفانه تاکنون عمل نکرده است.

۶- آقای صالحی، در تاریخ ۲۶ خرداد ماه حدود ۶۰ نفر از اعضای کمیته ی هماهنگی در جلسه ای در کرج بازداشت شدند، لطفن موضوع جلسه و دلیل بازداشت این افراد را توضیح دهید؟ این افراد به چه اتهامی بازداشت شدند؟

کمیته ی هماهنگی برابر قوانین و اساس نامه ای که دارد هر سال یک بار باید مجمع عمومی تشکیل دهد. هیئت اجرایی موظف است در فاصله ی زمانی بین دو مجمع گزارش فعالیت روزمره را به مجمع ارائه کند. تا این که انتخابات صورت بگیرد. طبق روال قانونی هم – البته از یک سال گذشته بود – ما مجمع را تشکیل دادیم و تمامی کارهای مجمع تمام شده بود و جلسه در لحظات پایانی خود بود که متاسفانه نیروهای انتظامی وحشیانه به ما حمله کردند البته نیروی انتظامی نبودند کسانی بودند که ما تا به حال این ها را ندیده بودیم با لباس شخصی بودند و کسانی بودند که من واقعن در طول این سی و چند سال که فعال هستم انسان های وحشی مثل این ها ندیده بودم. به ما حمله کردند بدون این که مدرک داشته باشند بدون این که چیزی بگویند شروع کردند به هل دادن و این مسائل تا این که ما را بردند زندان. من خودم شخصن که ۳۲ ساعت بازداشت بودم در هیچ مقطعی تفهیم اتهام نشدم و اصلن به من نگفتند که اتهام من چیست. بعد از ۳۲ ساعت ما را آزاد کردند جز ۹ نفر، آن ۹ نفر هم کم کم آزاد شدند و آخرین نفری که آزاد شده است علیرضا عسگری است. که یک سال حکم تعلیقی گرفته است.

۷- در میان بازداشت شدگان علی رضا عسگری، جلیل محمدی و ریحانه انصاری بیش از دیگران در بازداشت به سر برده و در نهایت هم هر کدام به یک سال حبس تعلیقی محکوم شدند، لطفن آخرین وضعیت پرونده ی این افراد و اتهامات وارده به آن ها را توضیح دهید؟

گفتم که هیچ کدام از بچه های ما تفهیم اتهام نشدند، طبق قوانین هر متهمی که دستگیر می شود بایستی در اولین فرصت تفهیم اتهام شود، اما متاسفانه ما در هیچ مرجعی تفهیم اتهام نشدیم، به جز علیرضا عسگری و ریحانه انصاری و جلیل محمدی که اتهام عضویت در کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری و تبلیغ علیه نظام به آن ها تفهیم شده است. که این اتهامات البته اتهاماتی واهی هستند و ما این اتهامات را اصلن قبول نداریم، اما این که ما عضو کمیته ی هماهنگی هستیم بله طبیعی است ما اعلام هم کرده ایم هیچ مشکلی هم با این مساله نداریم و از آن دفاع می کنیم، اگر بچه های ما همه شان هم در زندان نگه داری می شدند هیچ کدام حاضر نبودند از کمیته ی هماهنگی استعفا دهند، تمام بازجوهایی که از بچه های ما بازجویی کرده اند همه روی این مساله تاکید کرده اند که باید از کمیته ی هماهنگی استعفا بدهید، یعنی آزادی بچه ها را هم منوط می کردند به استعفا از کمیته ی هماهنگی، اما هیچ کدام استعفا ندادند و ناچار شدند که آن ها را آزاد کنند.

۸- به عنوان آخرین سوال آیا افراد دیگری از کمیته ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در بازداشت به سر می برند، نکته ی نا گفته ای هست که بخواهید بیان کنید؟

نه خیر، در حال حاضر کسی از بچه های ما در زندان نیست، آن هایی که محکوم به زندان شده اند و آن هایی که محکوم به تعلیق شده اند، مثلن یکی از اعضا به دو سال محکوم شد و حکمش هم قطعی شد و هنگامی که قصد دستگیری اش را داشتند ناچار به خروج از کشور شد و الان در خارج از کشور است، بهروز خباز و مریم محسنی و برخی دیگر از اعضا که از کشور خارج شدند حکم هایشان قطعی شده بود، الان هم تنها کسی که محوم شده است و حکمش قطعی است پدرام نصرالهی است که تا کنون سه احضاریه برایش آمده است اما او به زندان مراجعه نکرده است، با تشکر مجدد از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.