نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

احضار تعدادی از فعالین کارگری سنندج به دادگاه انقلاب

۳۰-دی-۱۳۹۶

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: طی روزهای گذشته، تعدادی از فعالین سنندجی به بازپرسی شعبه چهارم دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند. اتهام این فعالین شرکت در مراسم نوروز ۹۶ است.

به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، طی روزهای گذشته تعدادی از فعالان این شهر از طرف شعبه چهارم دادگاه انقلاب سنندج احضار شدند.

غالب حسینی، خالد حسینی، مظفر صالح نیا، شریف ساعد پناه، حبیب الله کریمی از فعالینی هستند که طی احضاریه کتبی برای روز ۱۴ بهمن ماه ۹۶ به دادگاه سنندج احضار شده اند.

اتهام این فعالین در رابطه با شرکت آنان در مراسم نوروز ۹۶ است.

لازم به ذکر است که طی ماه های گذشته، دهها نفر در ارتباط با برگزاری مراسم نوروز ۹۶ در سنندج، احضار و مورد بازجویی قرار گرفتند.