نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

احضار تعدادی از فعالین کارگری شهر سنندج به اطلاعات نیروی انتظامی

۱۵-مهر-۱۳۹۶

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: روز شنبه، طی احضاریه هایی کتبی از سوی اطلاعات نیروی انتظامی تعدادی از فعالین کارگری شهر سنندج به این نهاد احضار شدند.

به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، بر پایه این احضاریه، غالب حسینی و خالد حسینی از اعضای این کمیته و شریف ساعد پناه و مظفر صالح نیا از اعضای اتحادیه آزاد کارگران باید روز چهار شنبه ۹۶/۷/۱۹ خود را به این اداره معرفی نمایند. این در حالی است که تاکنون علت احضار فعالین کارگری شهر سنندج مشخص نشده است.

لازم به ذکر است که علی رغم احضاریه امروز از سوی نیروهای اطلاعات نیروی انتظامی برای مظفر صالح نیا؛ مدت دوازده روز است که این فعال کارگری توسط ستاد خبری وزارت اطلاعات بازداشت شده و همچنان در بلاتکلیفی بسر می برد. از سوی دیگر بیش از یک هفته از بازداشت فواد زندی یکی دیگر از فعالین کارگری شهر سنندج می گذرد.