نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

احضار و بازجویی از یک فعال کارگری مهاباد

۹-خرداد-۱۳۹۶

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: واحد سیده فعال کارگری که در سال ۹۴ پس از تحمل دو سال حبس به دلیل عضویت در یک تشکل کارگری و نیز حضور در تجمعات آزاد شده بود، امروز در ادامه فعالیت های اتحادیه ای خود به اداره اطلاعات احضار و مورد بازجویی قرار گرفت.

به گزارش کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، روز گذشته واحد سیده فعال کارگری ساکن مهاباد توسط اداره اطلاعات به این نهاد امنیتی در شهر مهاباد احضار شد. از او خواسته شد که امروز سه شنبه ساعت ۱۰ صبح خود را به آن اداره معرفی نماید.

واحد سیده نیز صبح امروز از ساعت ۱۰صبح در محل آن اداره حاضر شده و تا ساعت ۳ بعد از ظهر مورد بازجویی قرار گرفت. پس از پایان بازجویی او اجازه ترک این اداره را یافت.

لازم به ذکر است که واحد سیده در دی ماه سال ۱۳۹۱ نیز همراه با یوسف آبخرابات و محمد مولانایی توسط نیروهای امنیتی مهاباد بازداشت شده بود..

دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد او را در تاریخ ۱۸ شهریور ۹۲ به اتهام عضویت در یک تشکل کارگری و مشارکت در برنامه های اول ماه مه (روز جهانی کارگر) و ۸ مارس (روز جهانی زن) در شهر مهاباد به دو سال زندان تعزیری محکوم کرد.

واحد سیده پس از گذراندن ۲ سال حبس در تاریخ ۱۲ آذر ماه ۹۴ از زندان مرکزی شهرستان مهاباد آزاد شد.

برچسب ها: