نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

اعتراض کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل به علی خامنه ای

۱۳-اردیبهشت-۱۳۹۴

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: دو نهاد عمده ی کارگری جهان در نامه ای به علی خامنه ای رهبر حکومت ایران که رونوشتی از آن برای حسن روحانی ارسال شده، به بازداشت چهار نفر از فعالین کارگری ایران اعتراض کرده اند.

به گزارش «نفس در قفس»، در نامه ی دبیران کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری و فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل به علی خامنه ای، از او خواسته شده که داود رضوی، ابراهیم مددی، محمود صالحی و عثمان اسماعیلی کارگرانی که در آستانه ی اول ماه مه دستگیر شدند، آزاد شود. 

شارون بارو دبیر کل آ تی یو سی و استفان کاتن دبیر کل آ تی اف در نامه ی خود به علی خامنه ای که در روز ٣۰ آوریل ارسال شده نوشته اند: هدف ما از نوشتن این نامه فوری؛ سوال در مورد دستگیری و حبس داود رضوی و ابراهیم مددی در روز گذشته و همچنین دستگیری و حبس محمود صالحی و عثمان اسماعیلی از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری در این هفته، می باشد. 

برای ما غیرقابل باور است که این افراد یک بار دیگر به خاطر انجام فعالیتهای قانونی و حقوقی اتحادیه ای شان مورد آزار قرار گرفته اند. 

در این نامه به ویژه به حبس ابراهیم مددی اعتراض شده و آمده است: در مورد پرونده ابراهیم مددی، آخرین حبس او یک حرکت دیگر در ادامه ی رشته بلند و شرم آور آزار و اذیت برای آسیب رساندن به اوست. 

دو سندیکای بزرگ کارگری جهان از آیت اله خامنه ای خواسته اند که شرایط بازداشت های اخیر را بررسی کرده و برای آزادی فعالین سندیکایی در ایران مداخله کند.