نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

اعتراض کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری به سرکوب رهبران اتحادیه های کارگری و فعالان کارگری ‌در ایران

۴-اسفند-۱۳۹۴

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: شارون بارو دبیر کل کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری، در نامه ای به دولت ایران نسبت به آنچه موج اخیر سرکوب رهبران اتحادیه های کارگری و فعالان کارگری نامید، ‌اعتراض کرد.

به گزارش رادیو فردا، وی از دولت ایران خواست که داود رضوی، ابراهیم مددی و همه کارگران زندانی و فعالان کارگری را آزاد کند و از حقوق بنیادین کارگران برای تشکل یابی به منظور توسعه موقعیت شغلی شان حمایت کند.

آقای رضوی چند روز پیش در دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام های امنیتی به پنج سال زندان محکوم شد. در حال حاضر نیز تعدادی از فعالان کارگری در چند شهر ایران زندانی هستند.

پیش از این،‌ فدراسیون جهانی کارگران حمل ونقل در نامه ای خطاب به حسن روحانی رییس جمهوری ایران، فشارها علیه تشکل های کارگری را محکوم کرده بود.

در مقابل، مقام های ایران می گویند که تشکل های کارگری آزادانه تشکیل می شوند.