نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

بازداشت یک فعال کارگری در تهران

۱۲-دی-۱۳۹۶

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: علیرضا معینیان، فعال کارگری در تهران بازداشت شده است.

بنا به اطلاع «نفس در قفس»، این کارگر نقاش بعدازظهر دیروز ۱۱ دی ماه جاری در تهران بازداشت شده است.

این فعال کارگری اهل تبریز بوده و برای کار و امرار معاش در تهران ساکن شده بود.

از وضعیت و محل نگه‌داری علیرضا میعینیان هنوز اطلاعی به دست نیامده است.

برچسب ها: