نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

تعیین تاریخ دادگاه اعاده دادرسیِ اسماعیل عبدی

۲۱-اردیبهشت-۱۳۹۶

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: حسین تاج (وکیل اسماعیل عبدی) گفت که پرونده اسماعیل عبدی به شعبه ٣٣ دیوان عالی کشور ارجاع شده است. آقای تاج در عین حال از وضعیت نامساعد جسمانی عبدی پس از ده روز اعتصاب غذا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسین تاج (وکیل اسماعیل عبدی) از مشخص شدن دادگاه اعاده دادرسی موکل خود خبر داد.

به گفته تاج، پرونده اعاده دادرسی اسماعیل عبدی (فعال صنفی معلمان) به شعبه ٣٣ دیوان عالی کشور مستقر در شهر قم ارجاع شده‌است؛ پیش از این حکم شش سال حبس عبدی در دادگاه تجدیدنظر تایید شده بود.

تاج در عین حال از وضعیت نامساعد جسمانی عبدی پس از ده روز اعتصاب غذا خبر داد و گفت: “خواسته اصلی عبدی اعاده دادرسی و همچنین اعطای حق مرخصی از زندان است و امیدوارم با توجه به این که فعالیت‌های موکلم همه در راستای دفاع قانونی از حقوق معلمان و دانش آموزان بوده، در جریان اعاده دادرسی حکم برائت او صادر شود”.

برچسب ها: