نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

تقلیل حکم محمود بهشتی لنگرودی به ۵ سال حبس

۱۹-فروردین-۱۳۹۷

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: حکم محکومیت محمود بهشتی لنگرودی، فعال صنفی و سخنگوی کانون صنفی معلمان تهران که به اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود، پس از پیگیری‌ها و پذیرش اعمال ماده ۱۳۴ از طرف شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب، ادغام و به ۵ سال حبس تقلیل یافت.

به گزارش حقوق معلم و کارگر، دوره محکومیت قابل اجرا محمود بهشتی لنگرودی به ۵ سال تقلیل یافت.

حکم محمود بهشتی لنگرودی، سخنگوی کانون صنفی معلمان که طی ۲ پرونده مجزا در دادگاه‌هایی به ریاست قضات دادگاه انقلاب “صلواتی و مقیسه” مجموعا به ۱۴ سال حبس محکوم شده بود، پس از پیگیری‌ها و پذیرش اِعمال ماده ۱۳۴ از طرف شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب، ادغام و به ۵ سال حبس تبدیل شد.

این فعال صنفی طی دو پرونده جداگانه توسط قضات صلواتی و مقیسه به ترتیب به ۹ و ۵ سال حبس محکوم شده است.

گفتنی است محمود بهشتی لنگرودی در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ به مرخصی نوروزی اعزام شد که ۱۱ فروردین ۱۳۹۷ با اتمام دوران مرخصی جهت گذراندن ادامه دوران محکومیت به زندان اوین بازگشت.