نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

حبیب چنانی، آخرین کارگر بازداشت شده نیشکر هفت تپه آزاد شد

۱۸-فروردین-۱۳۹۷

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: حبیب چنانی کارگر بازداشتی نیشکر هفت‌تپه امروز شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۹۷ با سپردن قرار کفالت به طور موقت از زندان دزفول آزاد شد.

به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، حبیب چنانی کارگر بازداشتی نیشکر هفت تپه امروز شنبه مورخ ۱۸ فروردین ۹۷ با سپردن فیش حقوقی به طور موقت از زندان دزفول آزاد شد.

طی چند روز گذشته و در پی اعتصابات کارگران نیشکر هفت تپه تعداد ۱۰ کارگر با حکم قضایی توسط نیروی انتظامی بازداشت و به زندان دزفول منتقل شده بودند. تعداد ۹ نفر از کارگران چند روز قبل با سپردن وثیقه آزاد شده بودند و امروز نیز آقای حبیب چنانی آخرین بازداشتی کارگران نیشکر هفت تپه امروز شنبه با گذاشتن فیش حقوقی آزاد شد.

در حال حاضر ورود این کارگران به شرکت تا اطلاع ثانوی ممنوع است. آقای اسماعیل بخشی نیز به همراه این کارگران حق ورود به شرکت را ندارد.