نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

رضا شهابی به زندان اوین منتقل شد

۲۰-دی-۱۳۹۶

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: رضا شهابی، فعال کارگری از زندان رجایی شهر کرج به بند عمومی ۲۰۹ وابسته به وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل شد.

آقای شهابی به تازگی دو سکته قلبی را در زندان تجربه کرده گذاشته است.

به گزارش کمیته دفاع از رضاشهابی، روز ۱۹ دی ماه ۱۳۹۶ با مراجعه همسر رضا شهابی به دادستانی تهران، به وی اعلام شد که رضا شهابی یک روز پیش از آن به بند عمومی ۲۰۹ اوین منتقل شده است.

ضعیت جسمانی رضا شهابی به گونه ای است که باید تحت مراقبت ویژه و دائم باشد زیرا در روزهای اخیر دچار سکته ی مغزی شده است، اما مسئولان امنیتی و قضایی به جای بیمارستان، او را از زندان گوهردشت به زندان اوین منتقل کرده اند.

برچسب ها: