نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

مظفر صالح‌نیا آزاد شد

۱۹-مهر-۱۳۹۶

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: بعد از ظهر امروز ۱۹ مهر ماه ۱۳۹۶، مظفر صالح‌ نیا پس از شانزده روز بازداشت توسط ستاد خبری اطلاعات سنندج به قید وثیقه بیست میلیونی (فیش کارمندی) آزاد شد.

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، مظفر صالح‌‌ نیا عضو هیات مدیره این اتحادیه، در تاریخ ۴ مهرماه ۹۶، توسط ستاد خبری اطلاعات سنندج به دلایل نامعلومی بازداشت شد و در این مدت نیز در همان محل محبوس بود.

همزمان با آزادی مظفر صالح نیا، فعال کارگری در سنندج، دو فعال دیگر این شهر به اداره اطلاعات احضار شدند.

صبح امروز ۱۹ مهر ۱۳۹۶، دو فعال کارگری دیگر شهر سنندج به نامهای سهراب جلالی و شریف ساعدپناه احضار شده اند.

از آنان خواسته شده است ساعت هشت و نیم صبح فردا پنجشنبه ۲۰ مهرماه ۱۳۹۶، خود را به ستاد خبری اداره اطلاعات سنندج معرفی نمایند.