نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

کانون صنفی معلمان ایران خواستار آزادی اعضای زندانی خود شد

۹-خرداد-۱۳۹۴

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: کانون صنفی معلمان ایران به بازداشت علی اکبر باغانی، نایب رییس هیات مدیره این تشکل ‌اعتراض کرد و خواستار آزادی او و سایر فعالان حقوق معلمان از زندان شد.

به گزارش کانون صنفی معلمان ایران، آقای باغانی، هفته گذشته پس از احضار به دادسرای زندان اوین، برای اجرای حکم حبس خود به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد.

آقای باغانی در تیر سال ۸۹ به یک سال زندان و دو سال تبعید به زابل محکوم شده بود، او در دادگاه دیگری هم به پنج سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.

کانون صنفی معلمان ایران خواستار احیای حقوق ملت در قانون اساسی، احترام به حقوق شهروندی و ارج نهادن به منتقدان به جای نگاه امنیتی شده است.

 کانون صنفی معلمان ایران همچنین بر لزوم سازوکارهای دموکراتیک نظارت مردمی مانند نهادهای مدنی و مطبوعات مستقل و قوی تاکید کرد.