نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

کشتە شدن یک کولبر در سردشت

۹-فروردین-۱۳۹۷

گروه خبری: کارگران و اصناف -

سایت نفس در قفس: یک کولبر به نام ابراهیم سلیمانی در منطقه کانی زرد دوشنبه شب توسط نیروهای هنگ مرزی سردشت با اصابت گلوله جان خود را از دست داد.

به گزارش کانال تلگرامی کولبرنیوز، دوشنبە شب ۶ فروردین ماه ۱۳۹۷، نیروهای هنگ مرزی سردشت، به تعدادی کاسبکار در منطقە کانی زرد که در حال بازگشت به سمت روستایشان بودند تیراندازی کرده و در پی این تیراندازی یک کولبر جوان بە نام ابراهیم سلیمانی کشته شد.

ابراهیم سلیمانی اهل روستای“کانی زرد، متاهل و دارای فرزند است.