نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

استان کرمانشاه؛ صدور کیفرخواست برای ۴۳ تن از معترضان در دیماه سال گذشته

۸-فروردین-۱۳۹۷

گروه خبری: زندانیان -

سایت نفس در قفس: دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه گفت که قرار نهایی و کیفرخواست برای ۴۳ نفر از شرکت کنندگان در اعتراضات دی‌ماه سال گذشته صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

به گزارش خبرگزاری میزان، محمدحسین صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه به اعتراضات دی‌ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت “حوادث تلخی بود که خسارت‌هایی برای جامعه بر جای گذاشت”.

وی در ادامه گفت: گفت: “بخشی از نارضایتی‌ها در بستر عدم تحقق خواسته‌های مردم در حوزه اقتصادی بود، اما به سرعت به سمت رفتار‌های ساختارشکنانه هدایت شد، لیکن با اهتمام دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی به خوبی مدیریت گردید”.

آقای صادقی گفت: “قرار نهایی برای ۴۳ نفر از عاملان این اعتراضات خیابانی صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است”.