نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

زندانیان سیاسی رجایی شهر: از یکشنبه اعتصاب غذا می کنیم

۲۰-فروردین-۱۳۹۰

گروه خبری: زندانیان -

سایت نفس در قفس :جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر از روز یکشنبه دست به اعتصاب غذا می زنند. جمعی از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر کرج با انتشار بیانیه ای اعلام کردند، از روز یک‌شنبه دست به اعتصاب غذا خواهند زد.

به گزارش رسیده به جرس، در این بیانیه آمده است: ما زندانیان زندان رجایی شهر در اعتراض به احضارها، بازداشتها، تهدیدات و فشارهای وارد بر خانواده های زندانیان صنفی،سیاسی و حقوق بشری و فشارها و محدودیتهای غیر قانونی و غیر انسانی تحمیل شده بر صدها زندانی سیاسی و غیرسیاسی در همبستگی با خانم محتشمی پور و همگام با سایر کنشگران صنفی،سیاسی،حقوق بشری و تمامی انسانهای آزاده و شجاعی که در داخل و خارج کشور به این طریق از ایشان اعلام حمایت مینمایند همراهی کرده و از روز یکشنبه تا زمان تغییر رفتار کارگزاران امنیتی و قضایی با زندانیان و خانواده های آنها دست به اعتصاب غذا خواهیم زد. این بیانیه به امضای منصور اسانلو، رسول بداقی، عیسی سحر خیز، حشمت طبرزدی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، رضا رفیعی، جعفر اقدمی، علی عجمی، مجید توکلی، بهروز جاوید و برخی دیگر از زندانیان زندان رجایی شهر رسیده است.