نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

شصت سال زندان و شلاق برای دو متهم آدم ربایی

۷-تیر-۱۳۹۵

گروه خبری: زندانیان -

سایت نفس در قفس: حکم ۶۰ سال زندان و ۳۴۶ ضربه شلاق برای دوپسر جوان با اتهام ربودن دختر افغانستانی و آزار وی در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد و قطعی شد.

به گزارش خبرگزاری رکنا، با شکایت شاکی پرونده، دختر ۱۸ ساله افغانستانی در تاریخ دهم اسفند ۹۳ و دستگیری دو متهم جوان، آنها در شعبه هشتم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حسین اصغرزاده و با حضور دو قاضی مستشار پشت درهای بسته و غیرعلنی محاکمه شدند.

درپایان جلسه هیات قضایی هر یک از پسران جوان را به اتهام آدم‌ربایی، تهدید و سرقت مقرون به آزار به ۳۰ سال زندان و تحمل ۱۷۳ ضربه شلاق محکوم کردند. این رای در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور تحت رسیدگی قرار گرفت و مهر تایید خورد و قطعی شد.

برچسب ها: