نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

عدم رسیدگی به بیماری یک زندانی در زندان گچساران

۲۸-آبان-۱۳۹۴

گروه خبری: زندانیان -

سایت نفس در قفس: یک زندانی محبوس در زندان گچساران مبتلا به مشکل کلیوی بوده و از رسیدگی پزشکی محروم است.

به گزارش کمپین فعالین بلوچ، گل محمد شاهوزهی، زندانی زندان گچساران به دلیل آنچه آزار و اذیت های وزارت اطلاعات در زندان خوانده شده دچاز مشکل کلیوی گشته و از رسیدگی پزشکی محروم است.

بنا بر همین گزارش گل محمد شاهوزهی فرزند رحمت الله در شعبه یک دادگاه انقلاب زاهدان توسط قاضی ماهگلی به اتهام “همکاری با گروه الفرقان” و “خروج غیر قانونی از مرز” به ۲۸ سال زندان و تبعید به گچساران محکوم شد.

گل محمد شاهوزهی ۳۸ ساله، ۱۳ مهرماه ۱۳۹۰ بازداشت شده است.

این زندانی از تاریخ ۷ دی ماه ۹۱ به گچساران تبعید شده است.

نامبرده از حق داشتن وکیل تعیینی محروم بوده است.

به گفته نزدیکان وی هم اکنون گل محمد شاهوزهی در زندان” به  علت آنچه آزار و اذیت های وزارت اطلاعات خوانده شده به “مشکل کلیه ای و ناراحتی معده” مبتلا شده است و در زندان گچساران “به بیماری وی رسیدگی نمی شود” و “حال وی بدتر” می شود.

برچسب ها: