نفس در قفس

ارگان خبری لیگ حقوق بشر زندانیان ایران
اخبار

علیزاده طباطبایی به حکم اعدام محمدعلی طاهری اعتراض کرد

۲۷-شهریور-۱۳۹۶

گروه خبری: زندانیان -

سایت نفس در قفس: محمود علیزاده‌ طباطبایی وکیل‌ مدافع محمدعلی طاهری گفت که روز شنبه به شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب مراجعه کرده و نزد قاضی احمدزاده اعتراض به حکم اعدام موکلم را ثبت کردم.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، علیزاده طباطبایی از اعتراض به حکم اعدام «محمدعلی طاهری» خبر داد.

محمود علیزاده‌طباطبایی، گفت: “روز شنبه به شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب مراجعه کرده و نزد قاضی احمدزاده اعتراض به حکم اعدام موکلم را ثبت کردم”.

وی گفت: ”روز یکشنبه نیز برای پیگیری مراجعه کردم و به من گفته شد که یکی دو روز آینده پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌ کنند”.

بر اساس این گزارش، وکیل‌مدافع محمدعلی طاهری در تاریخ ۵ شهریور ماه، از ابلاغ حکم اعدام موکلش خبر داده بود.

برچسب ها: